Veiligheidsinstructies opblaasattracties
Voor het plaatsen en gebruiken van onze opblaasattracties gelden onderstaande voorwaarden.

Plaatsen:

- Zorg voor voldoende ruimte voor het speeltoestel. Vrije ruimte voorkant 3,5 m en rondom 1,8 m;
- De omgeving waarin de attractie wordt geplaatst moet voldoende (ver)licht zijn. Het is echter niet toegestaan om lampen in of aan het kussen op te hangen;
- De attractie mag niet worden geplaatst in een brandgevaarlijke omgeving;
- Plaats de attractie op een egale en zachte ondergrond (bij voorkeur gras) waarbij voldoende mogelijkheid bestaat om de attractie te verankeren.
- De ondergrond moet schoon zijn. Dat wil zeggen dat er zich geen obstakels onder het luchtkussen bevinden zoals keien, glasscherven en dergelijke. Bij voorkeur een grondzeil plaatsten onder het luchtkussen nadat de ondergrond is vrijgemaakt van obstakels;
- Bij het plaatsen op een harde ondergrond aanvullende maatregelen nemen voor de veiligheid van de kinderen (bijvoorbeeld valmatten);
- De attractie mag en kan alleen versleept worden door mankracht. Verslepen door grote en zware machines is niet toegestaan!
- Veranker de attractie met grondankers aan de aangebrachte ringen of, bij plaatsing op een harde ondergrond, met zandzakken of andere zware voorwerpen (betonblokken).
- Sluit de attractie aan op de meegeleverde blower(s). Plaats de blower op de maximale afstand van het speeltoestel.
- Sluit de (lucht) uitstroomopeningen van de attractie en sluit de blower aan op een stopcontact met randaarde. Bij gebruik van een verlengsnoer dient deze geheel te zijn uitgerold.
- Elke afzonderlijke blower aansluiten op een aparte stroomgroep.

Let op!
Onder slechte weersomstandigheden, zoals zware regenval, zware wind of krachtige windstoten (meer dan kracht 5) mag de attractie niet buiten worden gebruikt.

Gebruik:
Zorg voor de aanwezigheid van voldoende begeleiders (18+) bij de attractie. De begeleiders moeten volledig op de hoogte zijn van de gebruikershandleiding(en). De begeleiding ziet er op toe dat de spelregels worden nageleefd.

Voor het gebruik van de opblaasattracties gelden de navolgende spelregels;
- De attracties zijn bedoeld voor kinderen en jeugd, daarom mag de gebruiker niet langer zijn dan 1 meter 80;
- Het maximum aantal toegestane gebruikers verschilt per attractie, raadpleeg hiervoor de gegevens op de website. Gebruik hiervoor echter het gezonde verstand. Zorg altijd voor een veilige speelomgeving, vooral voor de jonge kinderen. Soms is het nodig het enthousiasme van de jeugd te temperen!
- Het betreden van het luchtkussen is op eigen risico, communiceer dit duidelijk. Grijp in bij gevaarlijke situaties (klimmen op zijwanden);
- De opblaasattracties mogen niet worden betreden met schoeisel en spullen die kunnen verwonden (brillen, scherpe voorwerpen, gespen, sleutelhangers, kettingen en dergelijke)
- Het is niet toegestaan om attracties te gebruiken of te betreden indien men onder invloed is van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen.

In geval van calamiteiten (stroomuitval, weersomstandigheden) dient de begeleiding er op toe te zien dat de attractie onmiddellijk wordt verlaten. Bij inzakken van de attractie de toegangen (en de eventuele ramen) openhouden totdat iedereen de attractie heeft verlaten.